Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес гр. Бургас ул. Струма 50, ет. 1, офис 1
e-mail info@pr-avenue.net

Нашите принципи

"РR Avenue" държи на честността.

"РR Avenue" държи на прозрачността.

"РR Avenue" държи на справедливите сделки.

"РR Avenue" прави необходимото бизнесът да се съобразява с интересите на всички засегнати страни: клиенти, служители и всички, с които си взаимодействаме.

"РR Avenue" се стреми да бъде пример за най-добра практика във всички сфери на дейността си.

"РR Avenue" не нарушава законовите задължения.