Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес за кореспонденция гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9
e-mail info@pr-avenue.net

Галерия

Отдай предимство Отдай предимство Отдай предимство Отдай предимство Ден на детската усмивка Ден на детската усмивка Ден на детската усмивка Ден на детската усмивка Откриване китайска школа Откриване китайска школа Откриване китайска школа Откриване китайска школа Откриване китайска школа Димо Грудев - кандидат за кмет Димо Грудев - кандидат за кмет Димо Грудев - кандидат за кмет Димо Грудев - кандидат за кмет Димо Грудев - кандидат за кмет Ден на детето Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс