Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес гр. Бургас ул. Струма 50, ет. 1, офис 1
e-mail info@pr-avenue.net

Нашите ценности

Качество — Превъзходство в продуктите, услугите и хората, което води до дългосрочен растеж и удовлетвореност на служителите.

Честност — Отговорни, заслужаващи доверие партньори, уважавани от всички заинтересовани страни.

Уважение — Положителни отношения с нашите колеги, клиенти и общностите, сред които развиваме дейността си.

Предприемчивост — Персонал, стремящ се да поема отговорности и да предлага на клиентите ни продукт, който си заслужава.

Взаимни ползи — Финансов успех, който носи удовлетворение на нашата фирма, служителите ни и клиентите ни.