Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес гр. Бургас ул. Струма 50, ет. 1, офис 1
e-mail info@pr-avenue.net

Напата мисия

Да предоставяме съвети в сферата на връзките с обществеността и услуги в сферата на стратегическите комуникации, които да дават на клиентите ни възможност да изграждат здрави отношения и да влияят върху нагласите и поведението в бизнеса.

В "РR Avenue" осъществяваме мисията си като интегрираме специализирани познания за практики и отрасли, разбиране на местните пазари, собствена методология и новаторско творчество.

Отдадени сме на изграждането на дългосрочни, удовлетворяващи партньорства, които добавят стойност за нашите клиенти и за собствения ни екип.