Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес за кореспонденция гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9
e-mail info@pr-avenue.net

Защо?

В ерата на обществена ангажираност PR дейността е по-предизвикателна от всякога за организациите. Връзките с обществеността са фактор с многостранно въздействие върху развитието на бизнеса, лоялността на клиентите, мотивацията на служителите и възвръщаемостта на инвестициите в различните по вид комуникационни способи. Днес поддържането на високи стандарти на поведение не се постига само с добри намерения, а с ясно осъзнаване на Мисиите и Ценностите на фирмата.

С авангардни стратегии и иновативни предложения от "РR Avenue" доставяме ценни резултати на своите клиенти. Заедно с тях, ние сме партньори в динамични, градивни отношения. Задълбочено и отговорно установяваме техните цели и съставяме точната комбинация от умения и ресурси, за да ги постигнем. Ние ценим тяхната гледна точка и предвиждаме потребностите им. С интелигентност и прямота, своевременност и точност, ние осигуряваме компетентен анализ, стратегическо мислене, въздействащи текстове, новаторско творчество, отлично изпълнение и надеждно измерване.