Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес гр. Бургас ул. Струма 50, ет. 1, офис 1
e-mail info@pr-avenue.net

Рекламно обслужване

Рекламно обслужване — предпечат, посредничество при договаряне на рекламни площи в периодичния печат, рекламно време в радио и телевизия, външна реклама и др.