Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес гр. Бургас ул. Струма 50, ет. 1, офис 1
e-mail info@pr-avenue.net

Имиджмейкърство

Имиджмейкърство — Изготвяне на стратегия за изграждане на марката, утвърждаване и поддържане на нейния имидж, изпълнение на проекти за дългосрочни кампании, организиране на специални събития за имиджовото представяне на марката. "PR Avenue" работи и по изграждане и поддържане на персонален имидж.