Агенция за връзки с обществеността и реклама
Телефони 0879/ 47 69 18, 0879/ 47 29 18
Адрес гр. Бургас ул. Струма 50, ет. 1, офис 1
e-mail info@pr-avenue.net

Екип

Нашият екип от експерти слуша, проучва и създава предизвикателни кампании, които изграждат търговски марки, ангажират клиенти, защитават репутации и мотивират служителите. Екипът на агенцията специализира в разнообразни сектори, включващи: справяне с проблеми и кризи, фирмена репутация, интернет комуникации, създаване на корпоративни и продуктови марки, вътрешни комуникации и управление на промените, мода и красота и други. Фирмата работи с клиентите си по разнообразни комуникационни решения, включващи:

Навигация: Упътване и консултации относно проблеми и възможности;

Репутация: Изграждане и опазване на имидж;

Творчество: Възпламеняване на идеи, въображение, емоция и действие;

Лоялност: Създаване на страст, привързаност и доходи към марки, продукти и услуги;

Влияние: Изграждане на лидери и моделиране на възприемането;

Резултати: Надхвърляне на икономическите очаквания и амбиции, увеличаване на продажбите и приходите, създаване на стойност за инвеститорите и повишаване възвращаемостта на инвестиции.